detfalskested

Amazon – nærmere Orwell end Marx

Dagbladet Information om Amazons indtog i Skandinavien:

»Amazon har så uhyre stor markedsmagt, at de kan foretage fjendtlige overtagelser – også med store foreløbige tab – hvis det passer dem. Det er en så ekstrem koncentration af kapitalen, at Marx aldrig kunne have forestillet sig det.«

»Samlet set er Amazon symbol på rigtig meget af det, der kører skævt i digitaliseringen. Som firma er de fremragende til at undgå at betale skatter, de udbytter deres medarbejdere, og de ødelægger hele brancher i kraft af monopolstrukturer, der sætter konkurrencen ud af spil.«