detfalskested

Analyse af cykeltrafikken ved Dybbølsbro

Alle der har cyklet omkring Dybbølsbro i København kender vist til den særprægede "løsning" Københavns Kommune har lavet, efter at cyklisterne i begge retninger skal køre på samme side af broen. Kommunen har allerede planer for hvordan det skal laves om igen, til noget der næppe heller komme til at fungere super godt.

Nogle folk fra ITU har lavet en cool analyse af hvordan folk rent faktisk cykler gennem krydset, hvor de via video har tracket cyklisternes færdsel på kryds og tværs.

Via @mszll på Mastodon